Четвер, 23.05.2019, 10:58
Приветствую Вас Гість | RSS

Хацьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа

Робота з обдарованими дітьми

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1236 від 27 серпня 2013 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2013 р. за № 1595/24127

Про затвердження Положення про Банк інтелектуальних
досягнень дітей та Положення про Експертну раду
для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей

Відповідно до Закону України "Про освіту" та Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з метою державної підтримки та стимулювання до творчої праці інтелектуально обдарованої учнівської молоді, її самореалізації в сучасному суспільстві наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про Банк інтелектуальних досягнень дітей;

2) Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27.08.2013 № 1236

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2013 р. за № 1595/24127

ПОЛОЖЕННЯ
про Банк інтелектуальних досягнень дітей

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене з метою організаційно-технічного та інформаційно-методичного забезпечення діяльності з підтримки обдарованих дітей в Україні, визначає порядок формування, ведення та функціонування Банку інтелектуальних досягнень дітей (далі - Банк).

2. Банк є електронною картотекою для обліку, накопичення та збереження інформації про досягнення дітей, які запатентували свої винаходи, та є переможцями Міжнародних і фінальних етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів - членів Малої академії наук України.

3. Основними завданнями функціонування Банку є накопичення, систематизація та збереження інформації про інтелектуальні досягнення дітей з метою аналізу кількісного та якісного складу інтелектуально обдарованих дітей для здійснення періодичного відбору 100 найкращих інтелектуально обдарованих дітей.

ІІ. Відбір кандидатів для внесення до Банку

До Банку вносяться відомості про інтелектуальні досягнення обдарованих дітей з числа учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які запатентували свій винахід, є переможцями Міжнародних і фінальних етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів - членів Малої академії наук України, відповідно до їх особистих результатів в інтелектуальній діяльності згідно з Переліком інтелектуальних досягнень дітей, відомості про які вносяться до Банку, наведених у додатку 1 за напрямами:

 • навчальна діяльність;
 • науково-дослідницька діяльність;
 • науково-технічна діяльність;
 • винахідницька діяльність.

IІІ. Учасники формування Банку

1. Накопичення, систематизація та збереження інформації про інтелектуальні досягнення дітей, яка міститься в Банку, здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (далі - Інститут).

2. Підготовку та подання відповідної інформації для внесення її до Банку на регіональному рівні здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - органи управління освітою).

Керівники органів управління освітою здійснюють контроль за достовірністю, повнотою та своєчасністю подання відомостей про інтелектуальні досягнення дітей для включення їх до Банку.

ІV. Порядок формування Банку

1. Загальноосвітні навчальні заклади впродовж навчального року подають відомості про індивідуальні інтелектуальні досягнення дітей до відділів (управлінь) освітою районних (міських), районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

2. Відділи (управління) освіти районних (міських), районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій подають зведені відомості до органів управління освітою.

Органи управління освітою узагальнюють відомості про індивідуальні досягнення обдарованих дітей та подають інформацію для внесення до Банку до 01 липня поточного року до Інституту в електронному та паперовому вигляді за встановленою формою (додаток 2).

Особисті дані інтелектуально обдарованих дітей, які заносяться до Банку, обробляються з дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних та обмежуються такою інформацією:

 • прізвище, ім’я та по батькові дитини;
 • дата народження (число, місяць та рік);
 • місце постійного проживання;
 • клас навчання;
 • навчальний заклад.

3. Накопичення, зберігання, використання та поширення інформації про інтелектуальні досягнення дітей, що внесена до Банку, здійснюються з додержанням вимог законодавства України про захист персональних даних.

V. Фінансове забезпечення функціонування Банку

Фінансування витрат, пов’язаних зі створенням та функціонуванням Банку, здійснюється за рахунок джерел, не заборонених законодавством України.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       О.В. Єресько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27.08.2013  № 1236

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2013 р. за № 1596/24128

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей

1. Експертна рада для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей (далі - Експертна рада) - дорадчий орган МОН України, що створюється відповідно до підпункту 21 пункту 10 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, для здійснення періодичного відбору 100 найкращих інтелектуально обдарованих дітей (далі - відбір).

2. Експертна рада забезпечує єдність вимог, об’єктивність, повноту оцінки інтелектуальних досягнень дітей.

3. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України), зокрема цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Експертна рада формується МОН України з представників Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, центральних органів державної влади, які мають у своєму підпорядкуванні наукові установи та організації, відомих фахівців у галузі спеціальних наук, педагогіки і психології, які мають досвід роботи з обдарованими дітьми (за згодою).

5. Експертна рада формується щорічно для проведення чергового відбору за напрямами: фізико-технічні, природничо-математичні, суспільні та гуманітарні науки.

6. Персональний склад Експертної ради затверджується наказом МОН України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут). Експертну раду очолює голова, який має заступника та секретаря.

7. Кількісний склад Експертної ради не повинен перевищувати 15 осіб.

8. Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

9. Порядок роботи Експертної ради:

1) засідання Експертної ради проводяться щороку у першій половині липня;

2) за поданням Інституту Експертна рада проводить відбір 100 найкращих інтелектуально обдарованих дітей;

3) засідання Експертної ради проводить її голова, за його відсутності - його заступник.

Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення приймається більшістю голосів членів Експертної ради, присутніх на засіданні;

4) протокол засідання Експертної ради, підписаний головою та секретарем, разом із списком 100 дітей передається до МОН України для затвердження та прийняття відповідного рішення.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти                                                                                                 О.В. Єресько

 

 

Переможці олімпіад та конкурсів 

2017-2018 н.р.

11.11.2017 - Морозенко Ірина, учениця 7 класу - ІІ місце ІІ етапу районного конкурсу з української мови ім. П. Яцика;

12.11.2017 - Ткаченко Владислав, учень 7 класу - ІІ місце ІІ етапу районної олімпіади з математики;

                     Кисленко Юлія, учениця 8 класу - ІІ місце ІІ етапу районної олімпіади з математики;

25.11.2017 - Подолян Анастасія, учениця 10 класу - ІІ місце ІІ етапу районної олімпіади з екології;

Інтернет-олімпіада з біології та екології:

І місце - Підгора Софія, учениця 8 класу - 98 балів зі 100 б.;

І місце - Подолян Анастасія, учениця 10 клсу - 97 балів зі 100 б.

 

Переможець ІІІ етапу предметних олімпіад

з біології та екології

у 2016-2017 навчальному році

Шиян Діана Юріївна

         Вітаємо Шиян Діану Юріївну, ученицю 11 класу, яка

16 січня 2017 року стала учасником ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії,

18 січня 2017 року зайняла ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології та

28 січня 2017 року - ІІ місце  у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (вчитель Підгора Ніна Вікторівна).   

       Віримо, що твої плани, мрії та задуми будуть такими ж успішними та перспективними, як і твоя перемога в  інтелектуальному випробуванні. Бажаємо успіхів, творчих злетів, натхнення і подальших перемог у житті!

 

 

Переможці ІІ етапу предметних олімпіад

з базових дисциплін

у 2016-2017 навчальному році

 

 • Математика – ІІІ місце –  Ткаченко Владислав (6 клас)
 •  Екологія – І місце – Шиян Діана ( 11 клас)
 • Біологія – І місце – Шиян Діана ( 11 клас)
 • Астрономія – ІІІ місце –  Вдовіченко Руслана ( 10 клас)
 • Хімія– ІІІ місце – Шиян Діана ( 11 клас)
 • Трудове навчання – ІІ місце – Тертичний Павло ( 9 клас)
 • Фізика – ІІІ місце – Дяченко Валентина ( 7 клас)

 

Результати ІІІ етапу предметних олімпіад

 з базових дисциплін

*   Екологія – І місце – Підгора Валентина ( 9 клас)

*   Біологія – ІІІ місце – Підгора Валентина ( 9 клас)

*   Трудове навчання – ІІІ місце – Тарасенко Юрій ( 11 клас)

*   Трудове навчання – ІІ місце – Кіт Роман ( 9 клас)

 

Результати ІІ етапу предметних олімпіад

з базових дисциплін

 

 • Екологія – І місце – Підгора Валентина ( 9 клас)
 • Біологія – І місце – Підгора Валентина ( 9 клас)
 • Трудове навчання – І місце – Тарасенко Юрій ( 11 клас)
 • Трудове навчання – І місце – Кіт Роман ( 9 клас)
 • Педагогіка і психологія – ІІ місце -  Невгод Андрій ( 11 клас)
 • Фізика – ІІІ місце – Кіт Роман ( 9 клас)
 • Англійська мова – ІІІ місце – Шмалюк Аліна ( 11 клас)

 

Результати районного етапу

Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика

2015-2016 н.р. Морозенко Ірина (5 клас) – ІІ місце

2016-2017 н.р.

Ключка Анастасія (3 клас) – ІV місце

 

Безпала Дар'я (4 клас) – ІІ місце

Морозенко Ірина (6 клас)– ІІ місце

Результати районного етапу

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді ім. Т. Шевченка

2015-2016 н.р. Морозенко Ірина (5 клас) – ІІІ місце

2016-2017 н.р. Тетьора Рената (8 клас) – ІІІ місце

 

Інтелектуальна гордість школи

 

               26.05.2015 у великій сесійній залі Будинку рад відбулася зустріч голови Черкаської обласної ради Коваленко В.М. та заступника голови Черкаської  обласної державної адміністрації Коваля В.В. з переможцями всеукраїнських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

             Керівники області привітали юних інтелектуалів Черкаського району, а серед них і ученицю 10 класу нашої школи Підгору Валентину. У 2014-2015 році Валентина посіла ІІІ місце в ІV етапі  Всеукраїнської олімпіади з екології та ІІІ місце в ІІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в секції агрономії. Своїми глибокими знаннями вона завдячує педагогу-наставнику Підгорі Ніні Вікторівні, вчителю біології та хімії Хацьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Переможець ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

у 2014-2015 н.р

Підгора Валентина

 учениця 10 класу

нагороджена дипломом ІІІ ступеня

 

!

 

 

Районний етап фестивалю - конкурсу «Тарасовими шляхами» приурочений до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка

2013-2014 н.р

Черепаха Анна, 9 клас , ІІ місце

Демиденко Анастасія, 9 клас, ІІІ місце

Демиденко Анастасія, 10 клас, І місце (2014-2015 н.р.)

Демиденко Анастасія, 11 клас, І місце (2015-2016 н.р.)

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Підгора Валентина, учениця 9 класу

Робота  «Вплив бактеріальних препаратів та мікродобрив на ефективність вирощування кукурудзи цукрової»

( ІІ місце, керівник Підгора Н.В.)

 

Чекаленко Артем , учень 10 класу

Робота «Суспільний прогрес і зростання свободи людини»

(V місце), керівник Чекаленко О.В.

 

Робота «Суспільний прогрес і зростання свободи людини»

(V місце), керівник Чекаленко О.В.

Поиск
Календарь
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz